Kaart 05 Je bent rechtvaardig en wijs. Een geestelijke opvoeder. Trouw en moedig. Evenwichtig en vergevingsgezind. Een respectabele en krachtige figuur. Spiritueel en helderziend. Plichtsbewust en gewetensvol. Een leider, onderwijzend.